top of page
Fågelholken.jpg

Skapande Skola

Det centrala för oss på 4:e teatern är att teater som är producerad av oss inte är vuxnas tankar om hur det är att vara barn eller ungdom, utan snarare är barn och ungdomars tankar om hur det är att vara människa.

Barn- och ungdomsperspektivet är för oss respekt, empati och allvar. Det är centralt för oss att ta barn och unga på största allvar. Deras drömmar, visioner, tankar och behov är samma som vuxnas. Det enda som skiljer oss åt är åldern! 

Vi arbetar med ett undersökande och processinriktat arbetssätt i vår verksamhet. För barn och unga producerar vi scenkonst som baseras på intervjuer, workshops och samtal där mötet med den presumtiva målpubliken står i fokus.

 

Genom möten med barn och unga använder vi oss av deras tankar, reflektioner och åsikter i framställningen av våra föreställningar. 

 

Till varje föreställning har vi även handledningsmaterial för lärare att ta del av.

PANA1071.jpg
Green Brown Minimalist Shield Hand Logo.png

Förskola-Lågstadiet

Alla mot Alla

I Alla mot Alla möter publiken en liten grupp vänner som bor tillsammans i sin lilla fågelholk. Här har de det bra och har rutin på hur allt ska ske och vem som gör vad. Så en dag händer det något, det kommer ett stort hot och de tvingas fly från allt de känner till.

Plötsligt landar de på ett nytt ställe men det är inte alls likt det de är vana vid och vem var det egentligen som sa att det här var rätt ställe att slå rot på? Gruppen börjar plötsligt slitas isär och nya roller sätts in, vem ska bestämma? Vad är rättvisa? "Vad är rättvisa och kan det verkligen bli rättvist för alla? Vad är kompromisser och kan man ändra på saker som redan är bestämt?  

Mellanstadiet
 

Tankesmedjan U.R.K

"Tankesmedjan U.R.K" adresserar begreppet ondska, tar upp det som är "fel" i världen och uppmanar oss till att fundera över hur det blev så. U.R.K ställer frågor om orsak och verkan. Kan det se annorlunda ut? Är det möjligt att påverka? Kan små saker göra skillnad?
Tankesmedjan U.R.K handlar om ondska men fokuserar på att skapa hoppfullhet om framtiden. Det är genom att lyfta problemen och ställa de svåra frågorna som vi kan skapa förändring!

IUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.png

Mellanstadiet-Högstadiet
 

Det farligaste som finns

"Det farligaste som finns" är en klassrumsföreställning om mod, om verkliga personer som visat sitt mod och trotsat sin egen rädsla genom att våga tänka, känna och handla och i förlängningen om vad det vill säga att vara människa i ett samhälle.

Högstadiet-Gymnasiet
 

Ågust och hans vänner

Ågust och hans vänner är en Strindbergsk turboteaterföreställning som gör upp med samtidens hets, förslag om statlig kulturkanon och tron på det ensamma geniet.  I "Ågust och hans vänner" är geniet inte ensamt. Vi gestaltar Strindberg lekfullt och låter honom framträda i fyra olika gestalter. Författaren, vetenskapsmannen, botanikern och galningen. Vi djupdyker i det faktum att verkligheten, ja, till och med den enskilda människan, är tämligen sammansatt och att vi inte förstår tillvaron på egen hand, utan skapar och förändrar den tillsammans. 

workshop.jpg

Workshops
 

Värdegrund som tema

Vi på 4:e teatern erbjuder förutom våra föreställningar även workshops. Många av våra workshops är kopplade till föreställningarna men går även lika bra att utföra separat. 

bottom of page