top of page

Historien om oss!

4:e teatern gör modig, aktuell och kommunikativ scenkonst för barn och unga och turboproducerad teater för vuxna.

Vi är en fri professionell teater som funnits sedan 1982 vars scen finns på CuLTUREN i Västerås varifrån vi turnerar över hela landet. Förutom teater bedriver vi pedagogisk verksamhet för skolor och arbetsgrupper i form av workshops, mentorskap och utbildningar. Vi spelar cirka 10 produktioner per år varav 8 är nyproduktioner och där 7 av dessa är turbo producerade föreställningar. Vi samarbetar med konstutövare från hela Sverige, bedriver en gästspelsscen samt har residensscen.

Ursprung till 4:e teaterns namn:
1:a teatern – Stanislavskij. den realistiska, psykologiserande teatern. 
2:a teatern – Brecht. Den redovisande verfremdung teatern.
3:e teatern – Grotowskij. Den processinriktade fysiska teatern. 
4:e teatern – Lustbaserad teater ur ett barn och ungdomsperspektiv samt den associativa turboteatern.

Arbetssätt
Vi arbetar med ett undersökande och processinriktat arbetssätt i vår verksamhet. För barn och unga producerar vi scenkonst som baseras på intervjuer, workshops och samtal där mötet med den presumtiva målpubliken står i fokus. Genom möten med barn och unga använder vi oss av deras tankar, reflektioner och åsikter i framställningen av våra föreställningar. Det centrala för oss är att teater som är producerad av 4:e teatern inte är vuxnas tankar om hur det är att vara barn eller ungdom utan snarare barn och ungdomars tankar om hur det är att vara människa. Barn- och ungdomsperspektiv är för oss respekt, empati och allvar. Det är centralt för oss att ta barn och unga på största allvar. Deras drömmar, visioner, tankar och behov är samma som vuxnas. Det enda som skiljer oss åt är åldern. Till varje föreställning har vi även pedagogiskt material för lärare att ta del av.

För vuxna arbetar vi utifrån vad vi kallar ”turbometoden” där vi via regler om extremt begränsade tidsramar, improvisationer och emotionell, snarare än intellektuell, dramaturgi provocerar fram val, idéer och koncept som resulterar i en djärv, uppkäftig och oväntad typ av scenkonst.

Kraven för att en föreställning ska räknas som turboteater är följandande:
-Tidsramen måste vara orimlig
-Materialet måste vara orimligt stort/långt/mycket i relation till tidsramen
-Panik, osäkerhet, brist på kontroll skall i alla lägen omfamnas och accepteras
-Beslut får inte tänkas igenom mer än två gånger

Teater för oss och som konstform
Teater är empati. Skådespelaren sätter sig in i hur andra mår för att publiken också ska kunna göra det. Att reagera med kroppen är, i vår mening, underskattat.
Vi tror att intellektuellt tänkande är en efterkonstruktion. En nödvändig sådan. Barn och unga behöver också adekvat emotionell respons på omvärlden, samhället och frågor om livet. Det är därför teater finns – för att kommunicera det som annars inte kommuniceras. Detta ger mottagaren en chans till en upplevelse som förhoppningsvis lämnar spår och fortsätter även utanför och efter föreställningen.

Teater är utopi
Vi kan beröra ämnen som lärare och föräldrar kan ha svårt att kommunicera. Våld, politik, orättvisor, skräck, dystopier och framförallt utopier. Därför vill vi även kommunicera en positiv drivkraft mot ett samhälle som vi tror på.

Teater är demokrati
Alla, främst barn och unga, ska ha rätt till konst. Detta då det finns en maktstruktur mellan barn och vuxna som vi ofta glömmer och det är oftast de vuxna som bestämmer vilken konst barn ska få. Därför arbetar vi med en nära dialog med barn och unga under framställandet av föreställningarna – för att de ska få utrymme och möjlighet att påverka innehåll och i sin tur vilken konst de ska få ta del av.

bottom of page