top of page

Ågust och hans vänner


Medverkande: Mikaela Hagelberg, Titti Hilton, Daniel Scherp, Fredrik Lundqvist


Text: August Strindberg i bearbetning av ensemblen under ledning av Fredrik Lundqvist


Regi: Fredrik Lundqvist


Scenografi och kostymdesign: Hedvig Ljungar


Film/Ljud: Fredrik Lundqvist


Ljus: Sofia Öhrndalen

Ågust och hans vänner – är en Strindbergsk turboteaterföreställning som gör upp med samtidens hets, förslag om statlig kulturkanon och tron på det ensamma geniet.

Via regler om extremt begränsade tidsramar, improvisationer och emotionell, snarare än intellektuell, dramaturgi provoceras val fram, idéer och koncept som resulterar in en djärv, uppkäftig och oväntad typ av scenkonst. Föreställningen är ett elakt men ack så kärleksfullt kollage över Agust Strindbergs liv och verk där vi vänder och vrider på Strindbergs dramatik, hans galenskap och excentriska personlighet. Vi blandar texter, anteckningar, brev, dramatik, prosa och artiklar, med improvisationer och filmade sekvenser.

August Strindberg oroade sig över teaterns väl och framtid och sökte en väg att göra dramat tillgängligt för publiken igen. Inte bara för medelklassen utan så att alla skulle kunna förstå och kunna ta det till sig. Det ensamma geniet insåg nödvändigheten i att den ”fina” kulturen demokratiserades för att kunna sippra ner till massorna.

På samma vis som Strindberg önskade modernisera dramat på sin tid, söker vi på 4:e teatern skapa konst för vår omedelbara on demand-samtid. Vi river sönder hans livsverk och sätter samman det i ett tankeväckande och lustfyllt kollage. I sann strindbergsk anda driver vi med det borgerliga kulturlivets högstämda kotterier och kanonidéns ohjälpligt navelskådande bedräglighet.
Ågustarna försöker under föreställningen överträffa varandra i visioner om olika sceniska överdåd för att på så sätt utröna vem som är bäst Ågust och därmed har rätt till att titulera sig som densamme. Mitt i allt det roliga och satiriska låter vi dock de där Strindbergska stroferna glimra till. De strofer som säger allt och fångar de djupaste insikter om livet.

I ”Ågust och hans vänner” är geniet inte ensamt. Vi gestaltar Strindberg lekfullt och låter honom framträda i fyra olika gestalter. Författaren, vetenskapsmannen, botanikern och galningen. Vi djupdyker i det faktum att verkligheten, ja, till och med den enskilda människan, är tämligen sammansatt och att vi inte förstår tillvaron på egen hand, utan skapar och förändrar den tillsammans. Med fyra Ågustar på scen, arbetar vi med liveregi, heta strålkastare, dammiga latexhjärnor och rosa drömmar om samhällsförändring. Författarens bråk med idéerna får plötsligt yttre konturer - Ågust har delat sig i fyra!

 

bottom of page